Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.sfavillare.pl/shop/ jest prowadzony przez Aleksandrę Rybaczek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Adres i miejsce wykonywania działalności:
Aleksandra Rybaczek
ul. Stroma 5/20
15-662 Białystok
NIP: 5423155818
REGON: 364941321
e-mail: sfavillareshop@wp.pl

II. DEFINICJE
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sfavillare.pl/shop/ za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

12. System płatności elektronicznych – systemy firm Przelewy24, pośredniczące w płatnościach elektronicznych i obsługujące płatności kartami płatniczymi oraz przelewy bezpośrednie.

III. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie Internetowym Sfavillare Shop przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.sfavillare.pl/shop/
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych.
3. Klient Sklepu Internetowego Sfavillare Shop składa wiążącą ofertę nabycia Towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu Sfavillare Shop tj. poprzez kliknięcie na przycisk „Złóż zamówienie i zapłać”.
4. Zakupione towary wysyłane są pod adres dostawy wskazany w formularzu zamówień w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem, bądź 1-2 dni roboczych od dnia zaksięgowania należnej wpłaty w przypadku płatności kartą bądź przelewem. Czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi do 3 dni roboczych.
5. W sytuacji braków magazynowych spowodowanych chwilową niedostępnością wybranego rozmiaru lub koloru Sklep Internetowy Sfavillare Shop skontaktuje się z klientem w celu ustalenia dalszej realizacji zamówienia. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedpłaty, kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona Zamawiającemu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
6. Dokumentem potwierdzającym zakup jest rachunek dołączony do przesyłki.
7. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

IV. CENY
1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym Sfavillare Shop są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

2. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Informacja o całkowitej wartości zamówienia dostępna jest już w koszyku, po wybraniu opcji dostawy i płatności. Wiążącą dla klienta wartością zamówienia, jest ta znajdująca się na etapie POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA, poprzez kliknięcie w przycisk „Złóż zamówienie i zapłać”. Obie kwoty są jednakowe o ile Zamawiający nie dokonał w międzyczasie zmian produktów znajdujących się w koszyku.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI I WYSYŁKI TOWARU
1. Dostępne formy płatności:
– płatność za pobraniem
– płatność zwykłym przelewem na konto:
SFAVILLARE SHOP
Aleksandra Rybaczek
ul. Stroma 5/20
15-662 Białystok
mBank: 81 1140 2004 0000 3002 7632 5618
-przedpłatę na konto w formie przelewu elektronicznego za pośrednictwem systemu Przelewy24

2. W przypadku braku wpływu należności na konto wskazane w trakcie realizacji płatności za zamówienie (dotyczy przedpłaty za pomocą przelewu elektronicznego lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem Systemu Przelewy24 bądź wpłaty na konto Sklepu Internetowego Sfavillare Shop), zamówienie zostanie anulowane po 5 dniach roboczych od daty złożenia zamówienia.

3. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

4. Koszt dostawy towaru został określony w tabeli kosztów.

5. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Klient, aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować nas przez e-mail sfavillareshop@wp.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzilł się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności.

6. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zwracany produkt Klient zobligowany jest przesłać na wskazany adres przed upływem 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Sfavillare Shop Aleksandra Rybaczek, ul. Stroma 5/20, 15-662 Białystok

8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Prosimy o dołączenie do przesyłki zwrotnej dowodu zakupu towarów (paragon fiskalny), pomoże nam to w szybszej realizacji Twojego zgłoszenia.

VI. REKLAMACJE
1. Wszystkie towary objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.

2. Sklep internetowy Sfavillare Shop jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.

3. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu z umową sprzedaży. W szczególności jeżeli:
– Towar nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony, albo wynikający z okoliczności przeznaczenia;
– nie ma właściwości, o których Sklep Sfavillare Shop zapewniał;
– został klientowi wydany w stanie niezupełnym.

4. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

5. W przypadku otrzymania wadliwego towaru lub niezgodnego z zamówieniem Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

6. Towar reklamowany należy odesłać na adres:
Sfavillare Shop
Aleksandra Rybaczek
ul. Stroma 5/20
15-662 Białystok
z dopiskiem: „Reklamacja Sfavillare Shop”

7. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy Sfavillare Shop przesyłki z towarem.

8. Prosimy o dołączenie do odsyłanego towaru dowód zakupu towaru (paragon lub fakturę).

9. Produkt powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

10. Podstaw reklamacji nie stanowią różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem towarów a obrazem wyświetlanym na monitorze Zamawiającego, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień wyświetlania, czy parametrów monitora Zamawiającego.

11. Koszty związane z odesłaniem towaru, zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji oraz przesłaniu potwierdzenia dokonania opłaty za wysyłkę paczki.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego Sfavillare Shop są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystane bez pisemnej zgody właściciela. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach sklepu jest zabronione.

2. Sklep Internetowy Sfavillare Shop nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu okoliczności niezależnych od sklepu (np. za dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym Sfavillare Shop przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej, za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail podany przez Zamawiającego, za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Zamawiającego).

3. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez klienta zamówienia.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sklepem Internetowym Sfavillare Shop a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.

5. W razie wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: sfavillareshop@wp.pl

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93) oraz innych właściwych ustaw.